Telefoni

Objavio:Načelnik datum:9.12.2015.

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI

 

 

OPĆINA TORDINCI

Trg hrvatskih žrtava 9

32214 Tordinci

TEL/FAX: 580-985

e-mail: opcina.tordinci@vu.t-com.hr

opcina@tordinci.tcloud.hr

 

MJESNI ODBOR ANTIN

I.Gundulića 85

32214 Tordinci

Antin

TEL: 580-266

 

 

MJESNI ODBOR KOROG

I.L. Ribara 67

31214 Laslovo

Korog

TEL: 584-164

 

OSNOVNA ŠKOLA TORDINCI

Školska 26

32214 Tordinci

TEL: 580-348

 

OSNOVNA ŠKOLA KOROG

I.L. Ribara 22

31214 Laslovo

Korog

TEL: 584-035

 

POŠTA TORDINCI

Trg hrvatskih žrtava 7

32214 Tordinci

TEL: 580-969

 

DOM ZDRAVLJA TORDINCI

Trg hrvatskih žrtava 1

32214 Tordinci

TEL: 580-124

 

AMBULANTA KOROG

Š. Petfija 1

31214 Korog

TEL. 584-039

 

 

 

 

 

VETERINARSKA AMBULANTA

LANDIA D.O.O.

Vukovarska 27

32214 Tordinci

TEL: 580-900 FAX: 580-902

 

PZ TORDA

Vukovarska 34

32214 Tordinci

TEL: 580-994 FAX: 580-173

 

PZ KOROĐ

I.L.Ribara 2

32214 Korog

TEL/FAX: 584-999

 

 

 

 

 

Europski strukturni i investicijski fondoviEuropska unija zajedno do fondova