Sufinanciranje nabave udžbenika za osnovnoškolce

Objavio:Načelnik datum:4.9.2017.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Tordinci („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 20/13), Općinski načelnik  04.09.2017.g. je donio slijedeću

                                                                                                   ODLUKU

                                                         o sufinanciranju nabave udžbenika za osnovnu školu za

                                                                                           2017/2018 godinu

 

                                                                                                         I.

Donosi se Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za osnovnu školu za sve učenike osnovne škole s prebivalištem u Općini Tordinci.

Sredstva za sufinanciranje nabave udžbenika osigurana su u proračunu Općine Tordinci.

 

                                                                                                        II.

Nabava udžbenika sufinancira se za sljedeće kategorije:

  • za učenike od 1. do 4. razreda u iznosu od 300,00 kn

  • za učenike od 5. do 8. razreda u iznosu od 700,00 kn

 

                                                                                                        III.

Sufinanciranje se vrši na temelju zahtjeva predanog od strane roditelja ili skrbnika.

                                                                                                        IV.

Zahtjev za sufinanciranje treba sadržavati podatak o OIB-u i presliku IBAN računa na koji će se doznačiti sredstva.

Zahtjev se podnosi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tordinci do 30. rujna 2017. godine.

 

Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA

Europski strukturni i investicijski fondoviEuropska unija zajedno do fondova