REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Objavio:Načelnik datum:4.3.2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

OPĆINA TORDINCI

 

 

                                                                             Registar ugovora o javnoj nabavi:

1.Ugovori o javnoj nabavi

Tordinci, 19. veljače 2016.

 

Redni broj

Evidencijski broj nabave

Predmet ugovora

Vrsta provedenog postupka

Datum sklapanja ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen ugovor

Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor

Datum konačnog izvršenja ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

1.

EV-BAG-NAB 1/15

Nabava Energetskog pregleda javne rasvjete

postupak nabave bagatelne vrijednosti

    01.09.2015.

    29.375,00

 

Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Ivan Lešić

  15.10.2015.

 

2.

EV-BAG-NAB 2/15

Nabava komunalne opreme – kante i kontejneri

postupak bagatelne vrijednosti

    25.09.2015.

   160.638,75

 

GRADATIN d.o.o. Sesvete

  25.10.2015.

  97.990,40

Europski strukturni i investicijski fondoviEuropska unija zajedno do fondova