Program ZAŽELI - P O Z I V na testiranje - Voditelj projekta TU SMO ZA VAS

Objavio:Načelnik datum:8.12.2017.

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE

UVJETE IZ OGLASA ZA VODITELJA/ICA PROJEKTA „TU SMO ZA VAS“

 

U svezi oglasa objavljenog dana 28. studenog 2017. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za prijam na određeno vrijeme Voditelj/ica projekta „Tu smo za vas“ , obavještavamo sljedeće kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja:

 

Ana Fajdetić, Ivana Gundulića 35, Vinkovci

Silvija Miškolci, Šandora Petefija 16, Korođ

Mihaela Magdić, J. Dalmatinca 7, Vinkovci

Katarina Mađarević, A. Štampara 39, Vinkovci

Dalibor Patačić, Petra Zrinskog 1, Antin

Milan Bunjevac, Matije Gupca 64, Vinkovci

Mateja Hojsak, Petra Svačića 2, Nuštar

Damir Jošić, Livadska 30, Osijek

Tomislav Fernbach, Bana Jelačića 46, Nuštar

Blaženka Turić, Vladimira Nazora 13, Nuštar

Slađana Bičanić, Ulica Anđela Gabrijela 18, Vinkovci

 

da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata i intervju, održati dana 13. prosinca 2017. godine (srijeda), pisano testiranje s početkom u 11,30 sati i intervju s početkom u 13,00 sati u vijećnici Općine Tordinci, Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9.

 

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj. 

 

PODRUČJE TESTIRANJA:

 

1. pisano testiranje

izvor: 

Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.- nalaze se i objavljuju u prilogu ovoga dokumenta 

Priprema programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. .- nalaze se i objavljuju u prilogu ovoga dokumenta 

Upute za korisnike sredstava- Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.-  nalaze se i objavljuju u prilogu ovoga dokumenta 

 

2. razgovor: 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. 

Za svaki dio testiranja ( pisano testiranje , razgovor ) kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Izvješće o provedenom postupku i rang-listu kandidata povjerenstvo dostavlja Načelniku Općine Tordinci, koji će potom donijeti Odluku o prijemu u radni odnos

  

 

 

NAČIN PROVEDBE TESTIRANJA: 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas  te joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa. 

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Oglas. 

Po dolasku na prethodnu pisano testiranje i intervju od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. 

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja i sposobnosti započinje pisanim testiranjem. 

Kandidatima će biti podijeljeno 10 pitanja za provjeru znanja iz naprijed navedenih izvora koji  se objavljuju  na službenim web stranicama Općine Tordinci

Na pisanoj provjeri kandidati mogu ostvariti od 1 do 10 bodova. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Pisano testiranje traje maksimalno 45 minuta. 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50%  (najmanje 14 bodova) na provedenom pisanom testiranju 

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  u  Općini Tordinci na radno mjesto voditelja/ice projekta i projektni asistent/ica projekta „Tu smo za vas“ (dalje u tekstu: Povjerenstvo) kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, sposobnost  i motivaciju za rad u Općini Tordinci. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova. 

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. 

Izvješće o provedenom postupku i rang-listu kandidata Povjerenstvo dostavlja Načelniku Općine Tordinci 

Načelnik Općine Tordinci donosi Odluku o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme.                                                                     

                         

                                                                    

                                                                                                                                                                  Povjerenstvo za provedbu oglasa

Literatura za testiranje:

Opći-uvjeti-koji-se-primjenjuju-na-projekte-financirane-iz-europskih-strukturnih-i-investicijskih-fondova-u-financijskom-razdoblju-2014.-2020_.docx

Korisnički_priručnik_za_prijavni_obrazac_A .docx

Upute_za_korisnike_sredstava-informiranjekomunikacija-i-vidljivost-projekata-financiranih-u-okviru-EFRR (1).pdf

Europski strukturni i investicijski fondoviEuropska unija zajedno do fondova