P R O R A Č U N OPĆINE TORDINCI ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2018. I 2019. GODINU

Objavio:Načelnik datum:8.2.2017.

PRORAČUN ZA 2017.xlsx

Europski strukturni i investicijski fondoviEuropska unija zajedno do fondova