ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE UDRUGA

Objavio:Načelnik datum:28.4.2016.

Na temelju članka 21. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području općine Tordinci od 09.12.2015. godine, Općinski načelnik Općine Tordinci donosi

 

                                                                                            ODLUKU

         o dodjeli sredstava za financiranje godišnjeg programa udruga građana koje djeluju na području Općine Tordinci za 2016. godinu

 

 

                                                                                            Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na 

Javni natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Tordinci za 2016. godinu.

 

                                                                                            Članak 2.

U 2016. godini iz Proračuna Općine Tordinci financirati će se godišnji programi udruga građana, i to:

 

- u sportu u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn

 

NAZIV UDRUGE

Tražena potpora

Dodijeljena potpora

NK Mladost Antin

150.000,00

100.000,00

NK Đezelem

60.000,00

50.000,00

NK Zrinski Tordinci 

80.000,00

50.000,00

UKUPNO

 

200.000,00

 

 

- u kulturi u ukupnom iznosu od 80.000,00 kn

 

NAZIV UDRUGE

Tražena potpora

Dodijeljena potpora

KUD Ady Endre Korođ

35.000,00

15.000,00

Udruga za njegovanje običaja

mađara „Korogy“

 

30.000,00

 

20.000,00

KUD Lela i Vladimir

Matanović Antin

 

35.000,00

 

25.000,00

KUD Zrinski Tordinci

30.000,00

20.000,00

UKUPNO

 

80.000,00

 

- ostale udruge u ukupnom iznosu od 60.000,00 kn

 

NAZIV UDRUGE

Tražena potpora

Dodijeljena potpora

MPS Paorija

10.000,00

10.000,00

Udruga žena Zrinji Ilona

9.000,00

9.000,00

LD Šljuka Korođ

35.000,00

16.000,00

LD Orao Tordinci

20.000,00

15.000,00

UDVDR

18.000,00

10.000,00

UKUPNO

 

60.000,00

 

 

                                                                                         Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u na mrežnoj stranici Općine Tordinci.

 

Klasa:022-05/16-02/46

Urbroj: 2188/13-16-02

Tordinci, 25.03.2016. godine

 

                                                                                                                Načelnik Općine Tordinci

                                                                                                                      Željko Matanović

Europski strukturni i investicijski fondoviEuropska unija zajedno do fondova