O B A V I J E S T - mobilno reciklažno dvorište u Antinu

Objavio:Načelnik datum:27.10.2016.

Obavještavamo mještane naselja Antin da će se dana, 

28. listopada 2016. godine u vremenu 

od 14,00 do 20,00  sati

vršiti prikupljanje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada ( iz kućanstava putem mobilnog reciklažnog dvorišta)

 

Mobilno reciklažno dvorište postavit će se u Antinu, ulica Zlatana Sremca -  na lokaciji „Stara zadruga“ 

 

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE JE POKRETNA JEDINICA STVORENA KAO NADOGRADNJA SUSTAVA ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA. SLUŽI ODVOJENOM PRIKUPLJANJU I SKLADIŠTENJU MANJIH KOLIČINA ISKORISTIVIH I PROBLEMATIČNIH VRSTA OTPADA IZ KUĆANSTVA .

 

 MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE JE SPECIJALNI KONTEJNER SA SPECIJALNIM POSUDAMA ZA SAKUPLJANJE OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA U KOJI JE MOGUĆE  SAKUPITI 26 RAZLIČITIH VRSTA OTPADA: PAPIR, PLASTIKA, STAKLO, METAL, EL. OTPAD, LIJEKOVI, BOJE I LAKOVI, ŽARULJE, OTPADNA ULJA, JESTIVA ULJA, PESTICIDI, GUME, KISELINE, LUŽINE ITD.

Europski strukturni i investicijski fondoviEuropska unija zajedno do fondova