O B A V I J E S T O PROVOĐENJU JESENSKE DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE TORDINCI

Objavio:Načelnik datum:21.10.2016.

O B A V I J E S T

O PROVOĐENJU JESENSKE DERATIZACIJE 

NA PODRUČJU OPĆINE TORDINCI

Obavještavaju se mještani Općine Tordinci, da će tvrtka Pestrid d.o.o. 

provesti usluge  deratizacije u periodu 

 

od 24. do 25. listopada 2016. godine

 

Usluge deratizacije provodit će se na slijedećim lokacijama:

 

1. ANTIN, MLAKA ANTINSKA I KOROĐ ( 24. listopada 2016.)

 

2. TORDINCI (25. listopada 2016.)

Europski strukturni i investicijski fondoviEuropska unija zajedno do fondova