MIHAELA SILOVIĆ - zamjenica načelnika

Objavio:Načelnik datum:8.6.2017.

Mihaela Silović , rođena 16.kolovoza 1980.godine u Osijeku , 5 razreda osnovne škole pohađala u mađarskoj školi u Korođu , za vrijeme Domovinskog rata završetak osnovno školovanje završila u Osijeku .

Srednju Ekonomsku školu završila u Vinkovcima , trenutno radi u mađarskoj Osnovnoj školi“ Korog“ u Korođu kao računovodstveno - financijski radnik sa izvrsnim poznavanjem jezika i pisma mađarske nacionalne manjine , u slobodno vrijeme se posvećuje seoskom turizmu u Korođu. Trenuto živi u Korođu , ne udana i bez djece.

U aktivnu politiku se uključila 1998.godine pri povratku u Korođ te se odtada aktivno bavi politikom, dva mandata je bila vijećnica Općinskog vijeća Općine Tordinci.