Važniji Telefoni

Telefoni

Objavio:Načelnik datum:9.12.2015.

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI

 

 

OPĆINA TORDINCI

Trg hrvatskih žrtava 9

32214 Tordinci

TEL/FAX: 580-985

e-mail: ...


Europski strukturni i investicijski fondoviEuropska unija zajedno do fondova