Program Zaželi

Program ZAŽELI - Projekt Tu smo za vas - podjela radne odjeće pripadnicama ciljne skupine

Objavio:Načelnik datum:9.4.2018.

21. ožujka 2018. godine u prostorijama Općine Tordinci održan je radni sastanak prigodom čega su pripadnicama ciljane skupine podijeljena radna odjeća ( dvije majice kratkih rukava, dvije majice dugačkih rukava, jakna) koja je predviđena projektom. Nabava opreme je sufinancirala Europska unija ...

Partneri na projektu

Objavio:Načelnik datum:15.3.2018.

Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Vinkovci.  Organizacija partnera je ustrojena na način da su za podršku projektima ustrojeni odjeli za provođenje projekata.


Ciljevi i očekivani rezultati

Objavio:Načelnik datum:15.3.2018.

1. Unaprijediti radni potencijal žena iz ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici;

2. Povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika.

Provedbom ovog projekta na području općine Tordinci izravno se utječe kako na preven ...


Kratki opis na koji će način održivost rezultata projekta biti zajamčena nakon završetka projekta

Objavio:Načelnik datum:15.3.2018.

Tijekom provedbe projekta, zaposliti će se ukupno 10 nezaposlenih žena, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, pripadnica ciljane skupine na period od 24 mjeseca za pružanje svakodnevnih usluga, ...


Osnovne informacije o projektu

Objavio:Načelnik datum:15.3.2018.

Fond: Europski Socijalni Fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.
Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv ...


Program ZAŽELI - Projekt TU SMO ZA VAS - 2. radni sastanak sa zaposlenim ženama i podjela bicikala

Objavio:Načelnik datum:16.2.2018.

Program ZAŽELI - Projekt TU SMO ZA VAS - 2. radni sastanak sa zaposlenim ženama i podjela bicikala

U prostorijama Općine Tordinci održan je 2. radni sastanak za zaposlenim ženama, pripadnicama ciljane skupine za zapošljavanje, prilikom čega smo prošli kroz sve aktivnosti vezane za projekt i odredili smjernice za budući rad na projektu. Po završetku sastan ...


Program ZAŽELI - Projekt TU SMO ZA VAS - O D L U K A Povjerenstva za provedbu oglasa

Objavio:Načelnik datum:23.1.2018.

Program ZAŽELI - Projekt TU SMO ZA VAS - O D L U K A  Povjerenstva za provedbu oglasa

Poštovani, zahvaljujemo se svima koji su iskazali interes za rad koji ste pokazali zamolbom za radno mjesto RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI, projekta "Tu smo za vas". 

Sukladno  izmjenama i dopunama natječajne dokumentaci ...


Program ZAŽELI - Projekt TU SMO ZA VAS - Održana javna tribina predstavljanje projekta

Objavio:Načelnik datum:15.1.2018.

Program ZAŽELI - Projekt TU SMO ZA VAS - Održana javna tribina predstavljanje projekta

U prostorijama Općine Tordinci 12. siječnja 2018. godine održana je Javna tribina na kojoj je predstavljen projekt Općine Tordinci "Tu smo za vas". Predstavljanju je prisustvovalo 52 osobe kojima je kroz prezentaciju predstavljen projekt sa naglaskom na ciljeve projekta. N ...


Program ZAŽELI - Projekt TU SMO ZA VAS - O G L A S za prijem u radni odnos RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Objavio:Načelnik datum:9.1.2018.

Program ZAŽELI - Projekt TU SMO ZA VAS  - O G L A S  za prijem u radni odnos RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

KLASA:112-03/18-02/4

URBROJ:2188/13-18-02

Tordinci, 09.01.2018.

 

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta "Tu smo za vas", KLASA: 910- ...


Program ZAŽELI - Projekt TU SMO ZA VAS - Održan 1. sastanak Projektnog tima

Objavio:Načelnik datum:5.1.2018.

Program ZAŽELI - Projekt TU SMO ZA VAS - Održan 1. sastanak Projektnog tima

 Dana 05. siječnja 2018.godine u prostorijama Općine Tordinci održan je prvi sastanak projektnog tima projekta "Tu smo za vas" na kojem su, uz predstavnike Općine Tordinci, sudjelovali i predstavnici Centra za socijalnu skrb Vinkovci, uz opravdan izostanak predsta ...


Europski strukturni i investicijski fondoviEuropska unija zajedno do fondova