Javna nabava

PLAN NABAVE OPĆINE TORDINCI ZA 2016. GODINU

Objavio:Načelnik datum:31.3.2016.

         Klasa: 400-02/16-01/12

         Ur. broj: 2188/16-01

      & ...


IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA - JAVNA NABAVA

Objavio:Načelnik datum:31.3.2016.

                 Sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi  („Narodne novine“ 90/11), s ciljem osiguravanja dostupnosti podataka postupanja Općine Tordinci  kao   ...


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Objavio:Načelnik datum:4.3.2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

OPĆINA TORDINCI

 

 


Europski strukturni i investicijski fondoviEuropska unija zajedno do fondova