Informacije

Partneri na projektu

Objavio:Načelnik datum:15.3.2018.

Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Vinkovci.  Organizacija partnera je ustrojena na način da su za podršku projektima ustrojeni odjeli za provođenje projekata.


Ciljevi i očekivani rezultati

Objavio:Načelnik datum:15.3.2018.

1. Unaprijediti radni potencijal žena iz ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici;

2. Povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika.

Provedbom ovog projekta na području općine Tordinci izravno se utječe kako na preven ...


Kratki opis na koji će način održivost rezultata projekta biti zajamčena nakon završetka projekta

Objavio:Načelnik datum:15.3.2018.

Tijekom provedbe projekta, zaposliti će se ukupno 10 nezaposlenih žena, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, pripadnica ciljane skupine na period od 24 mjeseca za pružanje svakodnevnih usluga, ...


Osnovne informacije o projektu

Objavio:Načelnik datum:15.3.2018.

Fond: Europski Socijalni Fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.
Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv ...


Europski strukturni i investicijski fondoviEuropska unija zajedno do fondova