Dokumenti i Natječaji

POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA U RAZDOBLJU 01.01.2015.-31.12.2015.

Objavio:Načelnik datum:4.3.2016.

 

                                       Popis korisnika sponzorstava i donacija ...


JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE POTPORA UDRUGA GRAĐANA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE TORDINCI

Objavio:Načelnik datum:15.1.2016.

Pozivaju  se  sve   registrirane  udruge  koje  djeluju  na  području  Općine  Tordinci,  sukladno ovom Javnom natječaju, da podnesu zahtjeve za dodjelu financi ...


DRUŠTVA I UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE TORDINCI

Objavio:Načelnik datum:11.12.2015.

DRUŠTVA  I  UDRUGE  NA  PODRUČJU

OPĆINE  TORDINCI 

...

PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU UDRUGA

Objavio:Načelnik datum:10.12.2015.

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te čl. 46 Statuta Općine Tordinci (Službeni vjesnik VSŽ 20/13), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (&a ...


PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU UDRUGA GRAĐANA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE TORDINCI

Objavio:Načelnik datum:10.12.2015.

KLASA:402-08/15-02/180
URBROJ:2188/13-15-02            
Tordinci, 09.12.2015.g.        

Temeljem čl. 48. Zak ...


Europski strukturni i investicijski fondoviEuropska unija zajedno do fondova